ΑΤΑΛΙ ΧΩΡΙΟ

(ATALI VILLAGE)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες

  • E-Mail: atalivil@otenet.gr
  • Τηλέφωνο: 28340-94141
  • Κοινότητα: Τοπική Κοινότητα Μελιδονίου
  • Πόλη: Μελιδόνι
  • Διεύθυνση: ΜΠΑΛΙ
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 740 57