ΑΣΤΡΙΚΑΣ

(ASTRIKAS)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες

  • Τηλέφωνο: 2824091695
  • Κοινότητα: Τοπική Κοινότητα Επισκοπής
  • Πόλη: Άστρικας
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 730 06