ΑΝΘΕΜΟΥΣΑ

(ANTHEMOUSSA)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες

  • E-Mail: stantz1@otenet.gr
  • Τηλέφωνο: 22730-61680
  • Κοινότητα: Δημοτική Κοινότητα Χώρας
  • Πόλη: Ποτοκάκι
  • Διεύθυνση: ΠΟΤΟΚΑΚΙ ΣΑΜΟΥ
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 831 03