ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

(ANASTASSIA)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Ιούνιος - Σεπτέμβριος

Πληροφορίες

  • E-Mail: largatzifotini@hotmail.com
  • Τηλέφωνο: 22510-94640
  • Τηλέφωνο 2: 210-2315182
  • Κοινότητα: Τοπική Κοινότητα Νέων Κυδωνιών
  • Πόλη: Σκάλα Νέων Κυδωνιών
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 811 00