ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ

(AKROYALI)
ΚΑΜΠΙΝΓΚ
Θέσεις: 38
Περίοδος Λειτουργίας: Μάιος - Σεπτέμβριος

Πληροφορίες

  • E-Mail: gkaras@rocketmail.com
  • Τηλέφωνο: 23520-91478
  • Κοινότητα: Τοπική Κοινότητα Σκοτίνης
  • Πόλη: Παραλία Σκοτίνης
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 600 63

Παροχές Κάμπινγκ

  • Παραθαλάσσιο ή παραλίμνιο ή παραποτάμιο
  • Μηχανικά πλυντήρια
  • Σκίαση
  • Παροχή ηλεκτρικού ανά θέση
  • Πρώτες βοήθειες