ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΙΟΛΟΣ

(AEOLOS BEACH)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες