ΛΟΥΞ

(ΛΟΥΞ)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες

  • E-Mail: hotel.lux.piraeus@gmail.com
  • Τηλέφωνο: 210-4599912
  • Κοινότητα: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
  • Πόλη: Πειραιάς
  • Διεύθυνση: ΦΙΛΩΝΟΣ 115
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 18535