Φορείς Τουρισμού

  1. Αρχική
  2. Φορείς Τουρισμού
Φίλτρο

Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ)

Ο Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης αποτελεί τον εξειδικευμένο κρατικό φορέα παροχής τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα.

Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ)

Tο ΙΤΕΠ είναι ερευνητικός οργανισμός με αντικείμενο προβληματισμού την ελληνική οικονομία και ειδικότερα τον τουριστικό τομέα.

Ένωση Ξενοδοχείων Χαλκιδικής

Ένωση Ξενοδοχείων Χαλκιδικής ιδρύθηκε το 1982, είναι επαγγελματικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έδρα τον Πολύγυρο Χαλκιδικής, γραφεία στη Θεσσαλονίκη και μέλη ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο νομό Χαλκιδικής.