Κατηγορία:Ο.Γ.Α.- Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού

  1. Αρχική
  2. Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού
  3. Ο.Γ.Α.- Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού
Φίλτρο

Ο.Γ.Α.- Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού

Πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού και πρόγραμμα ιαματικού τουρισμού από τον Ο.Γ.Α. έτους 2017

Γνωστοποίηση όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής προς τους επιχειρηματίες τουριστικών καταλυμάτων και ιαματικών πηγών.

Πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού και πρόγραμμα ιαματικού τουρισμού από τον Ο.Γ.Α. για το χρονικό διάστημα από 10-7-2015 έως 15-5-2016

Γνωστοποίηση όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής προς τους επιχειρηματίες τουριστικών καταλυμάτων και ιαματικών πηγών.

Πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού και πρόγραμμα ιαματικού τουρισμού από τον Ο.Γ.Α. για το χρονικό διάστημα από 1/7/2014 έως 31/3/2015

Γνωστοποίηση όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής προς τους επιχειρηματίες τουριστικών καταλυμάτων και ιαματικών πηγών.

Μέχρι 2/5/2013 η υποβολή της αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού από τον Ο.Γ.Α. για το χρονικό διάστημα από 1/6/2013 έως 31/3/2014