Δείτε Ακόμα

Οργάνωση

Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 89 του 1988 «Οργανισμός Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος», οι υπηρεσίες του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος αποτελούν Διεύθυνση και περιλαμβάνουν τα ακόλουθα τμήματα:

Τμήμα Ανάπτυξης της Ξενοδοχίας

Τμήμα Μητρώων

Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Εκδόσεων

Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού

Τμήμα Γραμματείας

Γραφείο Νομικών Υποθέσεων

 

Χάρτης Κόμβου  | Επικοινωνία | Πληροφορίες | Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Copyright 2008 - 2009 Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος