Επικοινωνία
*
*
*
*
captcha image
*

 Στοιχεία Επικοινωνίας

Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος
Σταδίου 24
105 64 ΑΘΗΝΑ
Τηλ: 213 2169900
Fax: 210 3225449
E-mail: info@grhotels.gr
Χάρτης Κόμβου  | Επικοινωνία | Πληροφορίες | Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Copyright 2008 - 2009 Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος