Θέμα Συζήτησης
ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ
Θα με βοηθούσε πολύ εάν κάποιος γνώριζε και μπορούσε να ενημερώσει σχετικά με το θέμα του καπνίσματος εντός των δωματίων των ξενοδοχείων. Ισχύει η ίδια νομοθεσία που επιβλήθηκε σε όλους τους δημόσιους χώρους?
Χάρτης Κόμβου  | Επικοινωνία | Πληροφορίες | Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Copyright 2008 - 2009 Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος