Θεματικές Κατηγορίες

Skip Navigation Links.
Βιβλιοθήκη
12
Παρασκευή, 11-01-2019
Οδηγίες για την επιστροφή της διαφοράς του Ε.Φ.Κ. Πετρελαίου κίνησης.
Αναλυτικές οδηγίες για την διεκπεραίωση στο αρμόδιο τελωνείο των απαιτούμενων διαδικασιών.
Κατεβάστε το αρχείο ...
Παρασκευή, 11-01-2019
Υπεύθυνη δήλωση για την επιστροφή της διαφοράς του Ε.Φ.Κ. Πετρελαίου κίνησης.
Κατεβάστε το αρχείο ...
Παρασκευή, 11-01-2019
Πίνακες (Συμπλήρωση και υπολογισμό επιστροφής Ε.Φ.Κ. σε ξενοδοχεία.
Κατεβάστε το αρχείο ...
Παρασκευή, 11-01-2019
Αίτηση για την επιστροφή της διαφοράς του Ε.Φ.Κ. Πετρελαίου κίνησης.
Κατεβάστε το αρχείο ...
Κυριακή, 01-07-2012
Εγκύκλιος ΔΕΦΚ Α 5037113
Εγκύκλιος που αφορά της κατάργηση της επιστροφής ΕΦΚ 40%, της συνολικής ποσότητας του πετρελαίου κίνησης που χρησιμοποιείτε από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.
Κατεβάστε το αρχείο ...
12
Χάρτης Κόμβου  | Επικοινωνία | Πληροφορίες | Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Copyright 2008 - 2009 Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος