Θεματικές Κατηγορίες

Skip Navigation Links.
Βιβλιοθήκη
Δευτέρα, 05-02-2018
Φόρος διαμονής - Ερωτήσεις Απαντήσεις
Κατεβάστε το αρχείο ...
Παρασκευή, 02-02-2018
Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του φόρου διαμονής
Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του φόρου διαμονής της διαδικασίας επιβολής και απόδοσης αυτού.
Κατεβάστε το αρχείο ...
Τρίτη, 30-01-2018
Τροποποίηση του άρθρου 53 του ν. 4389/2016
Κατεβάστε το αρχείο ...
Παρασκευή, 19-05-2017
Αντικατάσταση της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 53 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94),
«β. Σε ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα της υποπερίπτωσης γγ` της περίπτωσης β` της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014, 0.50 ευρώ.».*** Η περ.β΄αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 72 Ν.4472/2017,ΦΕΚ Α 74/19.5.2017.
Κατεβάστε το αρχείο ...
Πέμπτη, 19-05-2016
Νόμος 4389/2016 - Φόρος διαμονής
Κατεβάστε το αρχείο ...
Χάρτης Κόμβου  | Επικοινωνία | Πληροφορίες | Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Copyright 2008 - 2009 Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος