Επιλέξτε Δημοσιεύσεις

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Απρίλιος
Μάιος
Ιούνιος
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέμβριος
Οκτώβριος
Νοέμβριος
Δεκέμβριος
Όλες οι δημοσιεύσεις

 Επιλέξτε Κατηγορία

Skip Navigation Links.

 Απαλοιφή Φίλτρων

 ‭(Κρυφό)‬ Συνδέσεις διαχείρισης

Ιστολόγιο
12
Τετάρτη, 12-11-2014 14.31
Eκδήλωση – Forum για τις “Επιπτώσεις του Sharing Economy στο ελληνικό τουριστικό προϊόν”

 

Στις 25/11/2014 διοργανώνεται στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» (Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού),  εκδήλωση – Forum για τις “Επιπτώσεις του Sharing Economy στο ελληνικό τουριστικό προϊόν”.

Η εκδήλωση αυτή διοργανώνεται στα πλαίσια της αντίστοιχης μελέτης του  Ξ.Ε.Ε. για το πρόβλημα και τις επιπτώσεις στον τουρισμό των ιδιωτικώς ενοικιαζομένων καταλυμάτων (κατοικίες, βίλλες, διαμερίσματα κλπ)  και  άλλων προσφερομένων υπηρεσιών (ΤΑΧΙ “uber”, κλπ) .

Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος είναι ο πρώτος φορέας, πανευρωπαϊκά, που εξετάζει το σημαντικό για τα ελληνικά τουριστικά καταλύματα πρόβλημα και  μέσα από τη μελέτη θα επιδιώξει να απαντήσει σε αυτή τη δραστηριότητα που η γιγάντωσή της τα τελευταία χρόνια δημιουργεί σοβαρές ανησυχίες σε όλους μας. Η εν λόγω εκδήλωση  διοργανώνεται  στα πλαίσια της προαναφερθείσας μελέτης.

Στο Forum θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι ξενοδοχειακών οργανώσεων,  επιχειρήσεων του sharing economy και εκπρόσωποι τουριστικών φορέων ώστε να συζητηθεί διεξοδικά το θέμα και να αναδειχθούν οι απόψεις και θέσεις και των δύο πλευρών.

Στην εκδήλωση θα παραστεί και η Υπουργός Τουρισμού, κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη,  η οποία και θα αναφερθεί στις θέσεις του Υπουργείου στο συγκεκριμένο θέμα.


Καταχωρήθηκε από AspNetSqlMembershipProvider:admin | Σχόλια (0)

Κατηγορία:
Διαβάστε περισσότερα ...
Τετάρτη, 12-11-2014 14.31
Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών ΟΤΑ και οφειλές ΔΕΥΑ

 

Σύμφωνα με  το Αρ. 24 του Ν. 4304 / 2014 (ΦΕΚ 234 Α’), ορίζεται πως:

«Πάσης φύσεως ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους δήμους και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών δύνανται να ρυθμίζονται.. » και «Η αίτηση του οφειλέτη για υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται στον οικείο δήμο ή το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου αυτού το αργότερο έως τις 30.11.2014. Επί των αιτήσεων αποφαίνονται, για μεν τις οφειλές προς το δήμο η οικεία οικονομική επιτροπή, για δε τις οφειλές προς το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου το οικείο διοικητικό συμβούλιο, μετά από σχετική εισήγηση του προϊσταμένου της οικείας οικονομικής υπηρεσίας, σε αμφότερες των ανωτέρω περιπτώσεων.»

 Επίσης σύμφωνα με το Αρ. 25 του Ν. 4304 / 2014 (ΦΕΚ 234 Α’) ορίζεται πως:

1. Οφειλές προς τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.), οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως τις 30.9.2014, δύνανται να ρυθμίζονται, κατόπιν έκδοσης σχετικής απόφασης του οικείου διοικητικού συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται ο αριθμός των δόσεων ανάλογα με το ποσό της οφειλής, τα ποσοστά απαλλαγής από τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια η οποία δεν ρυθμίζεται στο παρόν άρθρο.

2.Τα προβλεπόμενα, στην απόφαση της προηγούμενης παραγράφου, ποσοστά απαλλαγής τελούν απαραιτήτους σε αντιστρόφως ανάλογη σχέση με τον αριθμό των δόσεων. Στην περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης της οφειλής παρέχεται υποχρεωτικά απαλλαγή κατά εκατό τοις εκατό (100%) από τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

3. Ο αριθμός των δόσεων της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από σαράντα (40) ενώ η κάθε δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από σαράντα (40) ευρώ.

4. Η αίτηση του οφειλέτη για υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται στη Δημοτική Επιχείρηση Ύρευσης και Αποχέτευσης το αργότερο έως τις 14.11.2014. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση το αίτημα εξετάζεται από τον Γενικό Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α., κατόπιν σχετικής εισήγησης του  προϊσταμένου της οικείας οικονομικής υπηρεσίας.

5. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την ψήφισή του


Καταχωρήθηκε από AspNetSqlMembershipProvider:admin | Σχόλια (0)

Κατηγορία:
Διαβάστε περισσότερα ...
Τρίτη, 04-11-2014 10.30
Δεν προχωρούν οι μεταρρυθμίσεις για τη Βίζα

Ανησυχούν οι ευρωπαϊκές οργανώσεις του τουρισμού για την απροθυμία που παρατηρείται στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα σχετικά με την προώθηση των νέων ρυθμίσεων που θα διευκολύνουν τη χορήγηση της τουριστικής βίζας. Μετά τη δημοσίευση των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα δέσμη μέτρων που απλοποιούν τη διαδικασία χορήγησης βίζας Schengen εδώ και 7 μήνες, το Συμβούλιο κωλυσιεργεί με τους υπουργούς Εσωτερικών των κρατών-μελών να επιμένουν στους αυστηρούς κανόνες.

Σημειώνουμε ότι οι προτάσεις της Επιτροπής περιλαμβάνουν τα παρακάτω μέτρα, που διευκολύνουν τη διακίνηση τουριστών εντός της Ε.Ε.  :

 

·         μείωση από 15 σε 10 ημέρες του χρόνου ολοκλήρωσης της αίτησης θεώρησης και έκδοσης της σχετικής απόφασης·

·         παροχή σημαντικών διευκολύνσεων στους συχνούς ταξιδιώτες, συμπεριλαμβανομένης της υποχρεωτικής θεώρησης πολλαπλών εισόδων για 3 έτη

·         εισαγωγή απλοποιημένης μορφής αίτησης·

·         δυνατότητα των κρατών μελών να εισαγάγουν συγκεκριμένες διαδικασίες για τη χορήγηση θεωρήσεων στα σύνορα μέγιστης ισχύος 15 ημερών και για ένα μόνο κράτος Σένγκεν·

·         δυνατότητα των κρατών μελών να διευκολύνουν την έκδοση θεωρήσεων για τους ταξιδιώτες οι οποίοι συμμετέχουν σε ιδιαίτερα σημαντικές εκδηλώσεις·

·         θέσπιση ενός νέου είδους θεώρησης ―θεώρηση περιοδείας― που παρέχει στους νόμιμους ταξιδιώτες να μετακινούνται εντός του χώρου Σένγκεν για μέγιστο χρονικό διάστημα 1 έτους (μέγιστη διάρκεια 90 ημέρες στο ίδιο κράτος μέλος εντός διαστήματος 180 ημερών)·

·         θέσπιση θεώρησης πολλαπλών εισόδων και δυνατότητα χορήγησης θεώρησης στα σύνορα·

·         δυνατότητα υποβολής αίτησης θεώρησης στο προξενείο άλλου κράτους μέλους της ΕΕ, εφόσον το κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για τη διεκπεραίωση της αίτησης θεώρησης δεν έχει προξενείο ούτε εκπροσωπείται στο έδαφος του αιτούντος

·         απαλλαγή από την καταβολή του τέλους θεώρησης για σαφώς καθορισμένες κατηγορίες και παροχή διευκολύνσεων στους ναυτικούς και στο προσωπικό κρουαζιερόπλοιων.

 

Η προώθηση αυτών  των μέτρων, σύμφωνα με  σχετική μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπορεί να αποφέρει στην Ε.Ε. σε ετήσια βάση: 13 με 14 εκατ. τουρίστες, 22 με 25 δις ευρώ  άμεσες δαπάνες και 260.000 νέες θέσεις εργασίας. 


Καταχωρήθηκε από AspNetSqlMembershipProvider:admin | Σχόλια (0)

Κατηγορία:
Διαβάστε περισσότερα ...
Πέμπτη, 23-10-2014 14.45
Ειδικές Τοπικές Συμφωνίες Εποχικότητας - Για πρώτη φορά λύσεις στο πρόβλημα της εποχικότητας - Τι αναφέρει η μελέτη του ΙΤΕΠ

 

 

Τους άξονες άμβλυνσης της εποχικότητας του ελληνικού τουρισμού ανέδειξε το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδας για πρώτη φορά στη χώρα μας, μέσα από την μελέτη του ΙΤΕΠ : «Η εποχικότητα του τουρισμού στην Ελλάδα», προτείνοντας αλλαγές στο μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης της χώρας μέσω της υιοθέτησης Ειδικών Τοπικών Συμφωνιών Εποχικότητας. Στην πρόσφατη παρουσίαση της μελέτης παρευρέθησαν ο πρόεδρος του Ξ.Ε.Ε. Γιώργος Τσακίρης και ο πρόεδρος του ΙΤΕΠ Ανδρέας Μεταξάς.

Στόχος της μελέτης -της οποίας επιστημονικός υπεύθυνος είναι ο Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου, Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών Γεράσιμος Ζαχαράτος- είναι καταρχήν, η μέτρηση της εποχικότητας στην Ελλάδα, καθώς και της διαχρονικής της εξέλιξης και, εν συνεχεία, η σύγκρισή της με τις ανταγωνίστριες χώρες και, συγκεκριμένα, με αυτές της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Κύπρου και της Πορτογαλίας.

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Γιώργος Τσακίρης αναφερόμενος στον σκοπό της μελέτης επισήμανε ότι : «η υψηλή εποχικότητα στην ζήτηση του Ελληνικού τουριστικού προϊόντος αποτελεί μια παθογένεια που όλοι αναγνωρίζουμε ως σημαντική αβελτηρία στην προσπάθεια μεγιστοποίησης των ωφελειών της Ελληνικής οικονομίας από τον τουρισμό. Συγχρόνως υπονομεύει την βιωσιμότητα των Ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων, διότι κακά τα ψέματα, καμία επιχείρηση, όσο επιτυχημένη και εάν είναι η εκμετάλλευση της, δεν μπορεί να επιβιώσει 12 μήνες, δουλεύοντας μόνο τους 4 ή 5 από αυτούς».

Στο πλαίσιο της έρευνας του Ινστιτούτου που αποτελεί όργανο του Ξ.Ε.Ε., αναπτύσσονται, μεταξύ άλλων, οι λόγοι δημιουργίας του φαινομένου της εποχικότητας και παρατίθενται άμεσα εφαρμόσιμες λύσεις για την απομείωσή του.

Ειδικότερα όπως επισημαίνει η μελέτη, οι τουρίστες με την υψηλότερη εποχικότητα προέρχονται από την Τσεχία, την Πολωνία, τη Νορβηγία, την Αυστρία, την Ιταλία και τη Δανία, ενώ τη χαμηλότερη εποχικότητα εμφανίζουν οι τουρίστες που προέρχονται από την Κύπρο, την Ιαπωνία, την Τουρκία, την Κίνα, τη Βουλγαρία και τις ΗΠΑ. Πρέπει, επίσης, να σημειωθεί ότι οι χώρες προέλευσης τουριστών με χαμηλή εποχικότητα εμφανίζουν σχετικά χαμηλά μερίδια συμμετοχής στο σύνολο των τουριστών (με εξαίρεση τις ΗΠΑ).

          Επιπλέον, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Ιταλία, χώρες με τα υψηλότερα μερίδια αφίξεων σε καταλύματα στην Ελλάδα (οι οποίες μάλιστα σαν σύνολο αντιπροσωπεύουν το 39,4% των αφίξεων) εμφανίζουν εποχικότητα υψηλότερη από τη μέση εποχικότητα του εισερχόμενου τουρισμού.

Επίσης παρατηρείται ότι οι περιφέρειες με την εντονότερη εποχικότητα είναι τα Ιόνια Νησιά, το Νότιο Αιγαίο και η Κρήτη, ενώ αντίθετα οι περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Ηπείρου και Αττικής εμφανίζουν σημαντικά χαμηλότερη εποχικότητα σε σχέση με την επικράτεια.

Κομβικό ρόλο στην άμβλυνση της εποχικότητας του ελληνικού τουρισμού θα έχουν οι Ειδικές Τοπικές Συμφωνίες Εποχικότητας όπου, σύμφωνα με την μελέτη, το Υπουργείο Τουρισμού οφείλει να αναλάβει το συντονιστικό ρόλο στην κατάρτισή τους και τον εποπτικό ρόλο στην υλοποίησή τους.

Οι εν λόγω Συμφωνίες συνάπτονται μεταξύ όλων των ιδιωτικού χαρακτήρα εμπλεκομένων φορέων και συλλογικοτήτων του τοπικού τουριστικού κυκλώματος καθώς και των δημοσίων και αυτοδιοικητικών αρχών με στόχο την τήρηση των δράσεων που έχουν συμφωνηθεί για την υποστήριξη της άμβλυνσης της εποχικότητας στην καθορισμένη περιοχή.

Οι Ειδικές Τοπικές Συμφωνίες Εποχικότητας, εκτός των τοπικών παρεμβάσεων και δράσεων, που εκ των πραγμάτων λαμβάνουν υπόψη και τις τοπικές ιδιομορφίες και ιδιαιτερότητες, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν ένα γενικό πλαίσιο κινήτρων, ικανό να προσελκύσει το ενδιαφέρον συμμετοχής των επιχειρήσεων σε αυτές τις συμφωνίες.

Ειδικά την επιτυχία κατά τα πρώτα στάδια διαμόρφωσης ενός νέου τουριστικού μοντέλου, μπορεί να διασφαλίσει μόνον η δημόσια στήριξη με την μορφή επιδοτήσεων, φορολογικών κινήτρων ή, άλλων, αντίστοιχων μέτρων. 

Σε αυτήν την κατεύθυνση, το κράτος διαθέτει, κατά κύριο λόγο, τις εξής επιλογές:

1. Επιδοτήσεις και κίνητρα προς την πλευρά της τουριστικής προσφοράς είτε κλασσικών είτε εναλλακτικών μορφών τουρισμού που αφορούν σε περιόδους μη αιχμής.

2. Κινητροδότηση προς την πλευρά της ζήτησης, δηλαδή προς τους ταξιδιώτες ή το κύκλωμα ταξιδιωτικής διακίνησης, που επιλέγουν να πραγματοποιήσουν τα ταξίδια τους σε περιόδους μη αιχμής.

3. Συνδυασμός των παραπάνω.

Ακόμη στη μελέτη προτείνεται η συγκρότηση μητρώου τουριστικών επιχειρήσεων μέσω ΓΕΜΗ με βάση τόσο τα ως άνω κριτήρια για τους ΔΛΤ ή άλλα π.χ. ΚΑΔ, όσο και την ιδιαίτερη ταυτότητα του κάθε προορισμού σε επίπεδο παραγωγικής δραστηριότητας (π.χ. εργαστήριο αργυροχρυσοχοΐας ή άλλης καλλιτεχνίας). 

Όπως σημειώνεται οι Ειδικές Τοπικές Συμφωνίες Εποχικότητας  θα περιλαμβάνουν και αντίστοιχες συμφωνίες με φορείς, επιχειρήσεις και συλλογικότητες σε επίπεδο τουριστικής ζήτησης όπως συνεργασίες με : κλασσικούς tour operators, online travel agents, Google, εταιρίες συνεδρίων, κρουαζιερόπλοια και μεταφορείς (αεροπορικές εταιρείες, ακτοπλοϊκές κ.ο.κ.)

Στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων μεταξύ επιχειρηματικών συλλογικοτήτων και Δημοτικών Αρχών κατά τη διάρκεια της ισχύος των Ειδικών Τοπικών Συμφωνιών Εποχικότητας η μελέτη προτείνει :

•   τη μείωση του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων που επιβάλλεται στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των τουριστικών επιχειρήσεων,

• τη μείωση των δημοτικών τελών φωτισμού και καθαριότητας,

• τη μείωση των τελών ύδρευσης στα πλαίσια των τοπικών ιδιαιτεροτήτων ύδρευσης,

• την επέκταση των απαλλαγών που ισχύουν για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και σε όσες τουριστικές επιχειρήσεις υποστηρίζουν την επιμήκυνση και είναι ενταγμένες στο πλαίσιο των Ειδικών Τοπικών Συμφωνιών Εποχικότητας,

• την απαλλαγή από το τέλος διαφήμισης υπέρ δήμων για όλες τις δράσεις προβολής και τις εκδηλώσεις των τουριστικών επιχειρήσεων που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιμήκυνσης.

Σύμφωνα με την έρευνα του ΙΤΕΠ, η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι η ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού σε περιόδους μη αιχμής -χωρίς την ανάλογη οικονομική στήριξη αυτών εγχειρημάτων από το κράτος- δεν μπορεί να επιφέρει ανατροπή του φαινομένου της εποχικότητας. Η Ισπανία με την εφαρμογή πλήθους επιδοτούμενων από το κράτος προγραμμάτων ταξιδιών κατά τις περιόδους μη αιχμής για πάνω από 25 χρόνια έχει αναδειχθεί ως η χώρα με τις καλύτερες επιδόσεις στην αντιμετώπιση της εποχικότητας.

Συνεπώς, η υιοθέτηση τέτοιου είδους προγραμμάτων σε συνδυασμό με την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, και κυρίως ο τουρισμός ατόμων τρίτης ηλικίας, καθώς και η διείσδυση σε αγορές, όπως της Κίνας και της Ιαπωνίας οι οποίες δείχνουν προτίμηση σε ταξίδια σε περιόδους μη αιχμής, εμφανίζεται ως η καλύτερη στρατηγική στο πλαίσιο ενός μακροπρόθεσμου σχεδίου αντιμετώπισης της εποχικότητας στη χώρα μας.

Με βάση  τα συμπεράσματα της ανάλυσης της μελέτης, τρεις είναι οι κύριες ομάδες εισερχόμενων τουριστών πάνω στις οποίες δύναται να βασιστεί μια πολιτική μείωσης του φαινομένου της εποχικότητας, στοχεύοντας, κατ’ αρχάς σε επιλεγμένες περιφέρειες  μέσα στο πλαίσιο Ειδικών Τοπικών Συμφωνιών Εποχικότητας.

1.Τουρίστες τρίτης ηλικίας τόσο από εντός όσο και από εκτός ΕΕ.

2.Τουρίστες από χώρες, κατά βάση, εκτός ΕΕ (π.χ. Κίνα, Ιαπωνία, Η.Π.Α., Καναδάς), όπου οι θεσμικοί και κλιματολογικοί παράγοντες διαμορφώνουν, εξ αντικειμένου, τουριστική ζήτηση εκτός αιχμής για προορισμούς σαν την Ελλάδα.

3. Τουρίστες με ειδικά ενδιαφέροντα για εναλλακτικές μορφές τουρισμού, οι οποίες είναι δεκτικές για ανάπτυξη κατά την περίοδο της επιμήκυνσης.

Τέλος στο πλαίσιο της μελέτης του ΙΤΕΠ αναπτύσσονται προτάσεις για την ανάπτυξη α) του τουρισμού της τρίτης ηλικίας τόσο και κυρίως από χώρες της Ευρώπης όσο και από τρίτες χώρες, β) του Πολιτιστικού τουρισμού, γ) του γαστρονομικού τουρισμού,  δ) του Τουρισμού ευεξίας, υγείας και ιατρικού τουρισμού, ε) του Συνεδριακού τουρισμού,  στ)του θρησκευτικού τουρισμού, ζ) και του αθλητικού τουρισμού (γκολφ, ποδηλατικός τουρισμός κ.λ.π.).

 

 

 


Καταχωρήθηκε από AspNetSqlMembershipProvider:admin | Σχόλια (0)

Κατηγορία:
Διαβάστε περισσότερα ...
Πέμπτη, 23-10-2014 14.44
Συμφέρουσες ρυθμίσεις για τους ξενοδόχους

 

 

Έως τις 30 Νοεμβρίου 2014 οι ξενοδόχοι και οι τουριστικές επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα με αίτησή τους να ρυθμίσουν σε δόσεις τις οφειλές τους προς τους δήμους και τα νομικά πρόσωπα των Δήμων σύμφωνα με τροπολογία που κατέθεσε ο υπουργός Εσωτερικών Αργύρης Ντινόπουλος και ψηφίστηκε στη Βουλή. Ο αριθμός των δόσεων κυμαίνεται από 24 έως 100 ανάλογα με το ύψος του οφειλόμενου ποσού, το οποίο θα απαλλάσσεται πλήρως από πρόστιμα και προσαυξήσεις αν εξοφληθεί εφάπαξ. Στην ευνοϊκή αυτή ρύθμιση εντάσσονται και όσες οφειλές βεβαιώθηκαν και θα βεβαιωθούν έως και τις 30 Οκτωβρίου 2014. Παράλληλα, δίδεται η δυνατότητα να ενταχθούν σε αυτό το πλαίσιο και οι οφειλές πριν την 01-01-2010. Τέλος ανάλογη ρύθμιση θα ισχύσει και για τις οφειλές προς τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης με αίτηση τους έως τις 14-11-2014.

 
 
 

Καταχωρήθηκε από AspNetSqlMembershipProvider:admin | Σχόλια (0)

Κατηγορία:
Διαβάστε περισσότερα ...
12

 Άλλα Ιστολόγια

Αυτήν τη στιγμή δεν υπάρχουν αγαπημένες συνδέσεις προς εμφάνιση.
Χάρτης Κόμβου  | Επικοινωνία | Πληροφορίες | Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Copyright 2008 - 2009 Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος