Ιστολόγιο
Δεν προχωρούν οι μεταρρυθμίσεις για τη Βίζα

Ανησυχούν οι ευρωπαϊκές οργανώσεις του τουρισμού για την απροθυμία που παρατηρείται στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα σχετικά με την προώθηση των νέων ρυθμίσεων που θα διευκολύνουν τη χορήγηση της τουριστικής βίζας. Μετά τη δημοσίευση των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα δέσμη μέτρων που απλοποιούν τη διαδικασία χορήγησης βίζας Schengen εδώ και 7 μήνες, το Συμβούλιο κωλυσιεργεί με τους υπουργούς Εσωτερικών των κρατών-μελών να επιμένουν στους αυστηρούς κανόνες.

Σημειώνουμε ότι οι προτάσεις της Επιτροπής περιλαμβάνουν τα παρακάτω μέτρα, που διευκολύνουν τη διακίνηση τουριστών εντός της Ε.Ε.  :

 

·         μείωση από 15 σε 10 ημέρες του χρόνου ολοκλήρωσης της αίτησης θεώρησης και έκδοσης της σχετικής απόφασης·

·         παροχή σημαντικών διευκολύνσεων στους συχνούς ταξιδιώτες, συμπεριλαμβανομένης της υποχρεωτικής θεώρησης πολλαπλών εισόδων για 3 έτη

·         εισαγωγή απλοποιημένης μορφής αίτησης·

·         δυνατότητα των κρατών μελών να εισαγάγουν συγκεκριμένες διαδικασίες για τη χορήγηση θεωρήσεων στα σύνορα μέγιστης ισχύος 15 ημερών και για ένα μόνο κράτος Σένγκεν·

·         δυνατότητα των κρατών μελών να διευκολύνουν την έκδοση θεωρήσεων για τους ταξιδιώτες οι οποίοι συμμετέχουν σε ιδιαίτερα σημαντικές εκδηλώσεις·

·         θέσπιση ενός νέου είδους θεώρησης ―θεώρηση περιοδείας― που παρέχει στους νόμιμους ταξιδιώτες να μετακινούνται εντός του χώρου Σένγκεν για μέγιστο χρονικό διάστημα 1 έτους (μέγιστη διάρκεια 90 ημέρες στο ίδιο κράτος μέλος εντός διαστήματος 180 ημερών)·

·         θέσπιση θεώρησης πολλαπλών εισόδων και δυνατότητα χορήγησης θεώρησης στα σύνορα·

·         δυνατότητα υποβολής αίτησης θεώρησης στο προξενείο άλλου κράτους μέλους της ΕΕ, εφόσον το κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για τη διεκπεραίωση της αίτησης θεώρησης δεν έχει προξενείο ούτε εκπροσωπείται στο έδαφος του αιτούντος

·         απαλλαγή από την καταβολή του τέλους θεώρησης για σαφώς καθορισμένες κατηγορίες και παροχή διευκολύνσεων στους ναυτικούς και στο προσωπικό κρουαζιερόπλοιων.

 

Η προώθηση αυτών  των μέτρων, σύμφωνα με  σχετική μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπορεί να αποφέρει στην Ε.Ε. σε ετήσια βάση: 13 με 14 εκατ. τουρίστες, 22 με 25 δις ευρώ  άμεσες δαπάνες και 260.000 νέες θέσεις εργασίας. 

Σχόλια

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια για αυτή την καταχώρηση.
Χάρτης Κόμβου  | Επικοινωνία | Πληροφορίες | Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Copyright 2008 - 2009 Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος