Φορολογικά Θέματα

Φορολογικά Θέματα
4567891011121314
2015
Χωρίς παρακράτηση φόρου οι παροχές σε είδος. ΠΟΛ. 1072/2015
Κατεβάστε το αρχείο ...
2015
Κοινοποίηση και ερμηνεία των διατάξεων περί φορολογικών αποσβέσεων των παγίων περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων με βάση τις διατάξεις του αρ. 24 του ν.4172/2013
Κατεβάστε το αρχείο ...
2015
Φορολογική μεταχείριση των προβλέψεων για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013)
Κατεβάστε το αρχείο ...
2015
Φορολόγηση αφορολόγητων αποθεματικών-διευκρινήσεις
Κατεβάστε το αρχείο ...
2014
Ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο
Κατεβάστε το αρχείο ...
4567891011121314
Χάρτης Κόμβου  | Επικοινωνία | Πληροφορίες | Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Copyright 2008 - 2009 Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος