Φορολογικά Θέματα

Φορολογικά Θέματα
345678910111213
2015
Φορολογική αντιμετώπιση των επιδοτήσεων - επιχορηγήσεων στα πλαίσια ατομικής επειχηρηματικής δραστηριότητας
Κατεβάστε το αρχείο ...
2015
Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη φορολογική αντιμετώπιση της ανέγερσης κτίσματος ή βελτιώσεων και επεκτάσεων με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή, με βάση τις διατάξεις του ν. 4172/2013.
Κατεβάστε το αρχείο ...
2015
Κατάργηση προστίμων για εκπρόθεσμες οφειλές προς τους ΟΤΑ
Κατεβάστε το αρχείο ...
2015
Φορολογική μεταχείριση παροχών σε είδος που δίνονται βάσει επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας.
Κατεβάστε το αρχείο ...
2015
Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 47,57 & 58 του ν.4172/2013 όπως ισχύουν, σχετικά με τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.
Κατεβάστε το αρχείο ...
345678910111213
Χάρτης Κόμβου  | Επικοινωνία | Πληροφορίες | Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Copyright 2008 - 2009 Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος