Φορολογικά Θέματα

Φορολογικά Θέματα
23456789101112
2016
Εξόφληση τιμολογίων προμηθευτών και πιστωτών από τρίτους.
Κατεβάστε το αρχείο ...
2016
Φορολογική μεταχείριση ασφαλιστικών εισφορών εταίρου-διαχειριστή ΕΠΕ και μετόχου-μέλους ΔΣ ΑΕ
Κατεβάστε το αρχείο ...
2016
Αναπροσαρμογή τιμών του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου όλης της Χώρας.
Κατεβάστε το αρχείο ...
2015
Έκπτωση δαπανών που αφορούν σε εξόφληση συναλλαγών με ΔΕΚΟ ή δημοτικές επιχειρήσεις προκειμένου για την προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος και νερού.
Κατεβάστε το αρχείο ...
2015
Έκπτωση επισφαλών απαιτήσεων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων λόγω της πτώχευσης αλλοδαπών τουριστικών πρακτορείων το έτος 2014
Κατεβάστε το αρχείο ...
23456789101112
Χάρτης Κόμβου  | Επικοινωνία | Πληροφορίες | Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Copyright 2008 - 2009 Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος