Φορολογικά Θέματα

Φορολογικά Θέματα
12
2018
ΠΟΛ.1064/2018-Οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή, από 1.1.2018, του «Φόρου διαμονής»
Κατεβάστε το αρχείο ...
2018
Εγκύκλιος της ΑΑΔΕ, για το φόρο διαμονής
Κατεβάστε το αρχείο ...
2018
Φόρος διαμονής - Ερωτήσεις Απαντήσεις
Κατεβάστε το αρχείο ...
2018
Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του φόρου διαμονής
Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του φόρου διαμονής της διαδικασίας επιβολής και απόδοσης αυτού.
Κατεβάστε το αρχείο ...
2018
Τροποποίηση του άρθρου 53 του ν. 4389/2016
Κατεβάστε το αρχείο ...
12
Χάρτης Κόμβου  | Επικοινωνία | Πληροφορίες | Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Copyright 2008 - 2009 Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος