Φορολογικά Θέματα

Φορολογικά Θέματα
2016
Αλλαγές που αφορούν τον ΕΝ.Φ.Ι.Α βάσει του Ν.4389/2016
Κατεβάστε το αρχείο ...
2016
Νέες αλλαγές στον ΕΝ.Φ.Ι.Α 2016 βάσει του Ν.4410/2016
Κατεβάστε το αρχείο ...
2016
Οι αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ και ο φόρος διαμονής. Ν.4389/2016-(ΦΕΚ 94Α/2016)
Κατεβάστε το αρχείο ...
2014
Απαιτούμενα παραστατικά για τη χορήγηση απαλλαγών ή μειώσεων από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2014.
Κατεβάστε το αρχείο ...
2014
Ενιαίος φόρος ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α)
Κατεβάστε το αρχείο ...
Χάρτης Κόμβου  | Επικοινωνία | Πληροφορίες | Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Copyright 2008 - 2009 Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος