Φορολογικά Θέματα

Φορολογικά Θέματα
1234567891011
2019
Παράταση μείωσης συντελεστών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο.
Κατεβάστε το αρχείο ...
2017
Ρύθμιση για την παραχώρηση χρήσης αιγιαλού με παρεμβολή δημοσίου κτήματος διαχείρισης από την ΕΤΑΔ Α.Ε.
Ψηφίστηκε στις 6/6/2017 από τη Βουλή στο σχέδιο νόμου με τίτλο «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376 και άλλες διατάξεις» η συνημένη διάταξη:
Κατεβάστε το αρχείο ...
2017
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (EE) 2015/2376 και άλλες διατάξεις
Κατεβάστε το αρχείο ...
2017
Όροι και προϋποθέσεις για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού.
Κατεβάστε το αρχείο ...
2017
Απλούστευση πλαισίου λειτουργίας και χρήσης κολυμβητικών δεξαμενών
Κατεβάστε το αρχείο ...
1234567891011
Χάρτης Κόμβου  | Επικοινωνία | Πληροφορίες | Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Copyright 2008 - 2009 Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος