Θεματικές Κατηγορίες

Διαδικασίες για Ξενοδόχους
12
2015
Κατάργηση της υπ’ αριθ. 27283/29−12−2014 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 3684) «Διαδικασία έκδοσης αυτοκόλλητου νόμιμης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 6 του Ν.4276/2014 (Α΄ 155)»
Κατεβάστε το αρχείο ...
2015
Αίτηση κατάταξης σε αστέρια ή κλειδιά
Κατεβάστε το αρχείο ...
2015
Προδιαγραφές κατάταξης ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων−διαμερισμάτων
7.Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 21185/13−10−2014 απόφασης Υπουργού Τουρισμού «Κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα κλειδιών και καθορισμόςτεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων−διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ)» (ΦΕΚ Β΄ 2840).
Κατεβάστε το αρχείο ...
2015
Διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού κατάταξης των ξενοδοχείων και των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων−διαμερισμάτων σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα.
Έκδοση πιστοποιητικού κατάταξης των ξενοδοχείων και των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων−διαμερισμάτων σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιώναντίστοιχα.
Κατεβάστε το αρχείο ...
2015
Προδιαγραφές κατάταξης ξενοδοχείων σε κατηγορίες αστέρων
Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων για τα ξενοδοχεία και κατάταξη αυτών σε κατηγορίες αστέρων.
Κατεβάστε το αρχείο ...
12
Χάρτης Κόμβου  | Επικοινωνία | Πληροφορίες | Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Copyright 2008 - 2009 Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος