Επικαιρότητα
Μέτρα στήριξης επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πτώχευση του ομίλου Thomas Cook (Δελτίο Τύπου Υπουργείου Τουρισμού)

Μετά από σύσκεψηπου πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών αλλά και σε συνεργασία με ταυπουργεία Εργασίας και Ανάπτυξης αποφασίστηκαν μέτρα στήριξης τωντουριστικών επιχειρήσεων που έχουν πληγεί σημαντικά από την πτώχευση του ομίλουτης ThomasCook καθώς και των εργαζομένων σε αυτές. 

 

Συγκεκριμένα γιατους εργαζομένους.

- Μείωση του αριθμού των αναγκαίωνενσήμων γιακαταβολή επιδόματος ανεργίας από 100 σε 80. Ακόμη, θα υπάρξει επέκταση τουχρόνου καταβολής του επιδόματος ανεργίας κατά ένα μήνα. Οι ευνοϊκές ρυθμίσειςθα ισχύσουν για εργαζόμενους που απολύονται πρόωρα από επιχειρήσειςσυνεργαζόμενες με την Thomas Cook.

-Ο ΟΑΕΔ θαεκπονήσει και θα ενεργοποιήσει ειδικό πρόγραμμα στήριξης θέσεων εργασίας ώστεοι πληγείσες επιχειρήσεις να μην απολύσουν εργαζομένους.

 

Για τηνενίσχυση της ρευστότητας.

 

Αναστέλλεται για6 μήνες η προθεσμία καταβολής του ΦΠΑ σε αναλογία ίση με το ποσοστό του τζίρουπου είχε κάθε επιχείρηση με την πτωχευμένη εταιρία. Η αναστολή ισχύει γιαεπιχειρήσεις που ποσοστό άνω του 25% του τζίρου τους προερχόταν από πελάτεςτης Thomas Cook. Η διαδικασία τεκμηρίωσης του δικαιώματος αναστολήςθα διεκπεραιωθεί στη ΔΟΥ της έδρας των πληγεισών επιχειρήσεων.

 

Επίσης, η Ελληνική ΤράπεζαΑνάπτυξης, (πρώην ΕΤΕΑΝ) επεξεργάζεται σχέδιο υποστήριξης των εταιρειών πουεπλήγησαν από τη διακοπή εργασιών της Thomas Cook. 

 

Πιο συγκεκριμένα:

Για επιχειρήσειςπου έχουν δανειοδοτηθεί μέσω του ταμείου ΤΕΠΙΧ, αναζητούνται ήδη και μετις συνεργαζόμενες τράπεζες τρόποι αναθεώρησης των όρων των χορηγήσεων.

Μελετάταιη παροχή άτοκων δανείων και με την απαραίτητη περίοδο χάριτος, έτσι ώστε ναδιευκολυνθούν οι ταμειακές ροές των εταιρειών που τεκμηριώνεται ότι άμεσαεπιβαρύνθηκαν από την πτώχευση της Thomas Cook.

 

Για τηνδιευκόλυνση των επενδύσεων.

 

Αποφασίστηκεη προτεραιοποίηση των ελέγχων των επενδύσεων που έχουνυποβάλλει αυτές οι επιχειρήσεις στον αναπτυξιακό νόμο, ώστε να επιταχυνθούν οισχετικές εκταμιεύσεις.

 

Για τη φορολογικήελάφρυνση των επιχειρήσεων.

 

Εξετάζεταιαπλοποίηση της διαδικασίας έκπτωσης επισφαλών απαιτήσεων για τα τιμολόγιααπό ThomasCook, σε συνδυασμό με παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήματοςμείωσης της προκαταβολής φόρου εισοδήματος του φορολογικού έτους 2019. Ησυγκεκριμένη πρόβλεψη θα οριστικοποιηθεί το αμέσως επόμενο διάστημα.

 

 Η κυβέρνησηκαι το Υπουργείο Τουρισμού από την πρώτη στιγμή έσπευσαν να αντιμετωπίσουν τιςσυνέπειες της δυσάρεστης εξέλιξης της πτώχευσης της ThomasCook τόσογια τους εγκλωβισμένους τουρίστες όσο και για τους εργαζόμενους και τιςεπιχειρήσεις που επλήγησαν. Με το ίδιο πνεύμα, θα συνεχίσουμε ναστεκόμαστε αρωγοί των ανθρώπων του τουρισμού εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο στοάμεσο μέλλον.

Χάρτης Κόμβου  | Επικοινωνία | Πληροφορίες | Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Copyright 2008 - 2009 Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος