Επικαιρότητα
Εξώδικο Ξ.Ε.Ε. προς ΕΥΕΔ - ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΟΠΙ

Μετά τη χαοτική κατάσταση που επικράτησε στην αγορά με τα σχήματα που διαδέχθηκαν την ΑΕΠΙ (ΕΥΕΔ και Αυτοδιαχείριση), το Ξ.Ε.Ε., κατόπιν πολλών αιτημάτων που έλαβε από τα μέλη του, απέστειλε εξώδικο σε ΕΥΕΔ-ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΟΠΙ, με σκοπό να ευρεθεί κοινά αποδεκτή λύση σε μια σειρά από θέματα που άπτονται του αμοιβολογίου των εν λόγω οργανισμών συλλογικής διαχείρισης, καθώς και της είσπραξής του.

Συνημμένα αρχεία:
ΕΞΩΔΙΚΟ ΞΕΕ ΠΡΟΣ ΕΥΕΔ-ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΟΠΙ.pdf
Χάρτης Κόμβου  | Επικοινωνία | Πληροφορίες | Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Copyright 2008 - 2009 Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος