Επικαιρότητα
Το τέλος 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ: Οι ενέργειες του Ξ.Ε.Ε. και η απάντηση του ΕΔΟΕΑΠ

Με νομοθετική ρύθμιση (άρθρο 24παρ.2 περ. στ του Ν.4498/2017) έχει προβλεφθεί ειδική εισφορά υπέρ ΕΔΟΕΑΠ (Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως) ποσοστού 2% επί των αμοιβών των υπηρεσιών διαφήμισης παραγωγής ή προβολής ή εν γένει προώθησης πωλήσεων προϊόντων  ή διάθεσης υπηρεσιών που τελούνται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο  μέσω διαδικτύου εφόσον ο λήπτης των υπηρεσιών έχει κατοικία ή έδρα στην Ελλάδα.

Το ΞΕΕ ανέθεσε σε εξειδικευμένο νομικό σύμβουλο τη σύνταξη αναλυτικού υπομνήματος, καθώς και την  υποστήριξη των θέσεων του τόσο στις υπηρεσίες του ΕΔΟΕΑΠ όσο και στα αρμόδια υπουργεία.

Ο ΕΔΟΕΑΠ απάντησε στο επισυναπτόμενο υπόμνημα του ΞΕΕ με το  παρακάτω έγγραφό του, με το οποίο αποδέχεται τις θέσεις μας:


Συνημμένα αρχεία:
ΥΠΟΜΝΗΜΑ_ΞΕΕ_ΠΡΟΣ ΕΔΟΕΑΠ.pdf
Χάρτης Κόμβου  | Επικοινωνία | Πληροφορίες | Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Copyright 2008 - 2009 Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος