Επικαιρότητα
Παράταση για την επανακατάταξη των ξενοδοχείων σε κατηγορίες αστέρων μέχρι 31/10/2019

Σας ενημερώνουμε ότι με την υπ’αριθμ.17352-11/10/2018 (ΦΕΚ Β 4822 ) Απόφαση της Υπουργού Τουρισμού δόθηκε παράταση για την επανακατάταξη των ξενοδοχείων μέχρι τις 31/10/2019. Μέχρι αυτή την ημερομηνία πρέπει να καταταγούν στο σύστημα κατάταξης όλα τα ξενοδοχεία, που δεν διαθέτουν πιστοποιητικό κατάταξης του ΞΕΕ σε κατηγορία αστέρων.

Με τη νέα τροποποίηση εντάσσονται πλέον και τα παραδοσιακά ξενοδοχεία (κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα που λειτουργούν εντός κτιρίων αρχιτεκτονικής κληρονομιάς) στο υφιστάμενο σύστημα κατάταξης σε κατηγορίες αστέρων με βάση τις ιδιαιτερότητές τους με καταληκτική ημερομηνία 31/10/2019.

Χάρτης Κόμβου  | Επικοινωνία | Πληροφορίες | Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Copyright 2008 - 2009 Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος