Επικαιρότητα
ΔIAKHPYΞH ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔIAΓΩNIΣMOY ΓIA THN EKTYΠΩΣH TOY ΕΝΤΥΠΟΥ «ΚΑΤΑΛΟΓOΣ TΩN ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ KAMΠINΓK ETOYΣ 2019» (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 11.000,00 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ)
Συνημμένα αρχεία:
Ω5Γ6469ΗΤΖ-ΦΚΑ διακηρυξη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.pdf
Χάρτης Κόμβου  | Επικοινωνία | Πληροφορίες | Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Copyright 2008 - 2009 Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος