Επικαιρότητα
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτύπωση του εντύπου «κατάλογος των ελληνικών κάμπινγκ έτους 2019» (προϋπολογισμός διαγωνισμού: 11.000,00 € πλέον ΦΠΑ)
Συνημμένα αρχεία:
Ω5Γ6469ΗΤΖ-ΦΚΑ διακηρυξη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.pdf
Χάρτης Κόμβου  | Επικοινωνία | Πληροφορίες | Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Copyright 2008 - 2009 Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος