Επικαιρότητα
Έκδοση της απόφασης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για το Φόρο Διαμονής

Σας  ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Αριθ. ΠΟΛ 1015/2018 ΦΕΚ Β’308/2018), με την οποία καθορίζεται:

  • Ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης φόρου διαμονής, καθώς και η διαδικασία επιβολής και απόδοσης
  • Το περιεχόμενο, η διαδικασία και ο τρόπος έκδοσης του ειδικού στοιχείου – απόδειξης φόρου διαμονής

Σύμφωνα με την Απόφαση :

  • Το ειδικό στοιχείο – απόδειξη είσπραξης  φόρου διαμονής  δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ
  • Το ειδικό στοιχείο - απόδειξη είσπραξης φόρου διαμονής εκδίδεται  προς το διαμένοντα στο δωμάτιο ή διαμέρισμα  μετά τη διαμονή του και πριν την αναχώρησή του. Σε περίπτωση περισσοτέρων διαμενόντων στο ίδιο δωμάτιο ή διαμέρισμα σε έναν εξ αυτών
  • Το ειδικό στοιχείο -απόδειξη είσπραξης φόρου διαμονής  μπορεί να εκδίδεται και συγκεντρωτικά όταν αφορά τη χρήση περισσοτέρων του ενός δωματίων ή διαμερισμάτων και το παραστατικό πώλησης (απόδειξη, τιμολόγιο) για τη συγκεκριμένη παροχή υπηρεσιών εκδίδεται για το σύνολο των δωματίων προς έναν εκ των διαμενόντων ή προς τρίτο ( tour operator, εταιρεία κ.ο.κ.)

 

Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με την ΑΑΔΕ, η οποία μας ανακοίνωσε ότι θα ακολουθήσει εγκύκλιος εντός των προσεχών ημερών, με την οποία θα παρέχονται περαιτέρω διευκρινίσεις  για την φορολογική αντιμετώπιση συγκεκριμένων θεμάτων, που δεν προκύπτουν με σαφήνεια από την εν λόγω απόφαση.

Συνημμένα αρχεία:
foros_diamonis_2018.pdf
Χάρτης Κόμβου  | Επικοινωνία | Πληροφορίες | Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Copyright 2008 - 2009 Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος