Επικαιρότητα
Ανακοίνωση Εφορευτικής Επιτροπής

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ 5η ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΝΟΣ ΑΣΤΕΡΟΣ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ-ΘΑΣΟΣ» ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ 22ας  ΚΑΙ 23ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ 7ης ΚΑΙ 8ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΤΗΣ ΑΝΩΤΈΡΩ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΠΟ 20.9.2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙ

 

ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ ΤΣΙΤΛΑΚΙΔΗ ΩΣ ΜΕΛΟΥΣ  ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ 5η ΠΕΜΠΤΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ (Μακεδονία –Θράκη – Θάσος) ΑΠΟ ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ  ΕΝΟΣ ΑΣΤΕΡΟΣ. 

 

 

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί αυθημερόν σήμερα την 24.11.2017 στον πίνακα ανακοινώσεων του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος και στην είσοδο της αίθουσας συνεδριάσεως της Εφορευτικής Επιτροπής καθώς και να αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του ΞΕΕ προς γνώση κάθε ενδιαφερομένου και για τις έννομες συνέπειες.

Επισημαίνεται ότι βάσει του άρθρου 6 του ν. 3766/2009 (Α΄102) επιτρέπεται ένσταση κατά των αποτελεσμάτων των εκλογών εντός προθεσμίας οκτώ (8) ημερών από την λήξη της ψηφοφορίας και εκδικάζεται από την ίδια την Εφορευτική Επιτροπή τελεσιδίκως.

 

Αθήνα  24 Νοεμβρίου 2017

 

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Χάρτης Κόμβου  | Επικοινωνία | Πληροφορίες | Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Copyright 2008 - 2009 Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος