Επικαιρότητα
Προκήρυξη επαναληπτικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη εκπροσώπων στο Δ.Σ του Ξ.Ε.Ε. στην ομάδα των ξενοδοχείων ενός (1) αστέρος της 5ης εκλογικής περιφέρειας «Μακεδονία-Θράκη-Θάσος».

Η Εφορευτική Επιτροπή που διενήργησε τις εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ξ.Ε.Ε. στις 7 και 8 Σεπτεμβρίου 2017, αποφάσισε στις 20/9/2017 την ακύρωση της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη εκπροσώπων στο Δ.Σ του Ξ.Ε.Ε. στην ομάδα των  ξενοδοχείων ενός (1) αστέρος στην 5η εκλογική περιφέρεια «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ – ΘΑΣΟΣ» και την επανάληψή της εξαρχής, με τους ίδιους υποψηφίους.

Με την αριθ. 46/5-10-2017 απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ξ.Ε.Ε, αποδέχτηκε την απόφαση της Εφορευτικής Επιτροπής και ορίζει την επανάληψη της ψηφοφορίας μεταξύ των ιδίων υποψηφίων στη συγκεκριμένη κατηγορία και περιφέρεια στις 22 & 23 Νοεμβρίου 2017 (από τις 00.00 της 22ης  Νοεμβρίου 2017 μέχρι τις 23.59 της 23ης Νοεμβρίου 2017).

Χάρτης Κόμβου  | Επικοινωνία | Πληροφορίες | Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Copyright 2008 - 2009 Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος