Επικαιρότητα
Ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη Διοικητικού Προσωπικού στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος (Ν.Π.Δ.Δ.).
Ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη
Διοικητικού Προσωπικού στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος (Ν.Π.Δ.Δ.).
Συνημμένα αρχεία:
7Θ56469ΗΤΖ-ΞΚΤ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.pdf
Χάρτης Κόμβου  | Επικοινωνία | Πληροφορίες | Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Copyright 2008 - 2009 Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος