Επικαιρότητα
Επιστολή Ξ.Ε.Ε. για την παράταση υλοποίησης ενταγμένων έργων στον Αναπτυξιακό Νόμο

Θέμα: Αναπτυξιακός Νόμος 3299/2004 - Παράταση υλοποίησης ενταγμένων έργων έως 31-12-2018

 

 

Αξιότιμοι κύριοι,

 

Όπως γνωρίζετε, σύμφωνα με το άρθρο  76 του Νόμου 4399/2016, έχει  παραταθεί η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/2004 με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:  

«Χορηγείται νέα προθεσμία ολοκλήρωσης, μέχρι τις 31 Μαρτίου 2017, των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.3299/2004 και η ημερομηνία ολοκλήρωσης τους έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015. Αν μέχρι την ημερομηνία αυτή υλοποιηθεί, αποδεδειγμένα, το 50% του εγκεκριμένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, η προθεσμία ολοκλήρωσης παρατείνεται για δεκαπέντε (15) επιπλέον μήνες, ήτοι μέχρι τις 30 Ιουνίου 2018. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων, που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 και η οποία λήγει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2016, παρατείνεται μέχρι 31 Μαρτίου 2017. Αν μέχρι την ημερομηνία αυτή υλοποιηθεί, αποδεδειγμένα, το 50% του εγκεκριμένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, η προθεσμία ολοκλήρωσης παρατείνεται για δεκαπέντε (15) επιπλέον μήνες, ήτοι μέχρι τις 30 Ιουνίου 2018».

Η παράταση που δόθηκε στα ενταγμένα, με βάση τον αναπτυξιακό ν 3299/2004, επενδυτικά σχέδια, ουσιαστικά λήγει την 31/03/2017 – διότι είναι πολύ δύσκολο να πληρωθούν οι όροι  που προβλέπει ο νόμος για την παράταση έως την 30/6/2018,καθώς προϋποτίθεται η υλοποίηση του 50% του συνολικού επενδυτικού σχεδίου  έως την 31/03/2017.

Η προθεσμία  δεν επαρκεί και  ουσιαστικά καθιστά την παραπάνω ρύθμιση αναποτελεσματική, με άμεσο πιθανό  αποτέλεσμα, πλήθος αξιόπιστων και βιώσιμων επενδυτικών έργων  που βρίσκονται σε εξέλιξη, να  κινδυνεύουν  να ακυρωθούν ή να μείνουν ημιτελή,  ενώ συγχρόνως σοβαρές εταιρείες θα βρεθούν μετέωρες και σε αδυναμία να υποστηρίξουν περαιτέρω την  λειτουργία τους.
Οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους  μεγάλος αριθμός ενταγμένων έργων στον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/2004 δε θα καταφέρει να ανταποκριθεί στην προαναφερόμενη ρύθμιση  με ορίζοντα υλοποίησης  της,  την 31-3-2017, συνοπτικά είναι:

• Η συνεχιζόμενη κρίση στην επιχειρηματική αγορά , τα τελευταία χρόνια, είχε ως αποτέλεσμα την αδυναμία υλοποίησης και ολοκλήρωσης  πολλών επενδύσεων λόγω και της γενικότερης επικρατούσας αβεβαιότητας. Επιπλέον, η μεγάλη δυσκολία εξασφάλισης τραπεζικής χρηματοδότησης, αποτέλεσε έναν ακόμη  αποτρεπτικό παράγοντα για την υλοποίηση των έργων. Ελπίζουμε ότι η διαφαινόμενη ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης του προγράμματος στο οποίο έχει υπαχθεί η χώρα μας και η αύξηση της πιστοληπτικής της ικανότητας, θα επιδράσουν θετικά στην ροή της χρηματοδότησης των τραπεζών και κατ’ επέκταση των επιχειρήσεων και θα βοηθήσει  ώστε    να ολοκληρωθούν τα εκκρεμή επενδυτικά έργα. Η εξέλιξη αυτή και τα όποια καλά αποτελέσματα παράξει δεν θα αρχίσουν να εμφανίζονται στην οικονομία πριν το τέλος του 2017. 

• Μια άλλη  εγγενής αδυναμία-εμπόδιο στην ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων αποτελούν  οι διαδικασίες των πολλών αδειοδοτήσεων. Παρά το γεγονός ότι έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες απλοποίησης των διαδικασιών έκδοσης αδειών, ιδίως των αδειών δόμησης, το γραφειοκρατικό κόστος έκδοσης των  παραμένει ιδιαίτερα ακριβό και χρονοβόρο, γεγονός που σε αρκετές περιπτώσεις επενδυτικών σχεδίων,  έχει οδηγήσει σε στασιμότητα   ακόμη δε και  σε διακοπή των εργασιών, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να τηρηθούν οι όποιες ημερομηνίες ολοκλήρωσης των επενδύσεων.

• Μια άλλη σημαντική παράμετρος που πρέπει το Υπουργείο σας να συνεκτιμήσει αποτελεί το γεγονός ότι, οι νέες συνθήκες στην οικονομία έχουν οδηγήσει στην μείωση του κόστους των υλικών, εργατικών, μηχανημάτων κλπ, με άμεσο αποτέλεσμα,  πολλές επιχειρήσεις να αναπροσαρμόσουν τα επενδυτικά τους σχέδια σε μικρότερο ύψος επένδυσης, με συνέπεια πλέον το διαμορφούμενο 50% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου, συχνά  να  είναι μικρότερο του αρχικώς εγκριθέντος.

Ήδη, όπως πληροφορούμαστε, η αρμόδια Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων έχει δεχθεί από επενδυτές αριθμό αιτημάτων τροποποίησης Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου, με αποτέλεσμα να παρατηρείται το φαινόμενο, πολλά έργα να είναι σε θέση να τηρήσουν την δέσμευση υλοποίησης έως την 31/3/2017, του 50% του αναθεωρηθέντος προϋπολογισμού,  αλλά όχι του εγκριθέντος. Με μια παράταση, σύμφωνα με τα παραπάνω,  της προθεσμίας ολοκλήρωσης  των επενδυτικών σχεδίων μέχρι την 31/12/2018 ,  θα δοθεί η ευκαιρία  να ταξινομηθούν και να εξεταστούν τα εν λόγω αιτήματα ώστε να τροποποιηθούν αρμοδίως και οι Αποφάσεις Υπαγωγής όπου χρειάζεται και τελικώς να ολοκληρωθούν οι επενδύσεις.

Η αποδέσμευση της καταληκτικής ημερομηνίας ολοκλήρωσης των επενδύσεων από την υλοποίηση του 50% του έργου και η παράταση της ημερομηνίας ολοκλήρωσης μέχρι την 31/12/2018, θα υποβοηθήσει και τις επιχειρήσεις αλλά και την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου  ώστε να υλοποιηθούν τα εκκρεμή επενδυτικά  έργα με βάσει τις νέες διαμορφωμένες συνθήκες αλλά και να αξιολογηθούν σωστά ενδεχόμενα αιτήματα τροποποίησης Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου. 

Είμαστε στη διάθεσή σας και σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

 

Με εκτίμηση,

 

   Γεώργιος Αλεξ. Τσακίρης

Πρόεδρος Δ.Σ. Ξ.Ε.Ε.

Χάρτης Κόμβου  | Επικοινωνία | Πληροφορίες | Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Copyright 2008 - 2009 Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος